سیاه جامگان

نقل و انتقالات سیاه جامگان

لیست نقل و انتقالات تیم فوتبال سیاه جامگان

همه بازیکنان ورودی بازیکنان خروجی
بازیکنان خروجی از تیم انتقال به نوع انتقال
بهتاش میثاقیان
بهتاش میثاقیان
team-default-logo
قطعی
کریم احمدی
کریم احمدی
team-default-logo
قطعی
روح الله سیف اللهی
روح الله سیف اللهی
پارس جنوبی جم
پارس جنوبی جم
قطعی
محمدرضا خرسندنیا
محمدرضا خرسندنیا
team-default-logo
قطعی
رضا شربتی
رضا شربتی
تراکتور
تراکتور
قطعی