بازی یوونتوس - آاس رم

ایتالیا سری آ (هفته 8)

یوونتوس

1 0

آاس رم

22:15 1400/07/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی یوونتوس و آاس رم

ایتالیا سری آ

یوونتوس

4
3

آاس رم

21:00
1400/10/19
ایتالیا سری آ

آاس رم

0
2

یوونتوس

20:30
1399/11/18
ایتالیا سری آ

یوونتوس

2
2

آاس رم

22:15
1399/07/06
ایتالیا سری آ

آاس رم

3
1

یوونتوس

23:15
1399/05/11

اخبار بازی