بازی استقلال - ماشین‌سازی‌تبریز

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 16)

استقلال

1 2

ماشین‌سازی‌تبریز

17:30 1398/09/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استقلال و ماشین‌سازی‌تبریز

ليگ برتر لیگ برتر ایران

استقلال

2
0

ماشین‌سازی‌تبریز

16:00
1399/12/27
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ماشین‌سازی‌تبریز

0
1

استقلال

16:15
1399/09/05
ليگ برتر لیگ برتر ایران

استقلال

0
1

ماشین‌سازی‌تبریز

18:00
1398/06/01
لیگ برتر لیگ برتر ایران

ماشین‌سازی‌تبریز

0
1

استقلال

20:17
1398/01/28

ویدیوهای بازی استقلال و ماشین‌سازی‌تبریز

اخبار بازی