بازی تاتنهام - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 7)

تاتنهام

2 1

برایتون

22:45 1399/08/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
9
خطا
6
0
آفساید
3
9
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
2
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
5
14
خطا
13
0
آفساید
4
17
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
1
5
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
4
36
٪ مالکیت توپ
64
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی تاتنهام و برایتون

انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

0
1

برایتون

22:45
1399/11/12
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
2

تاتنهام

16:00
1398/10/05
انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

0
3

برایتون

15:00
1398/07/13
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
1

تاتنهام

23:15
1398/02/03

ویدیوهای بازی تاتنهام و برایتون

اخبار بازی