بازی سپاهان - پدیده مشهد

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 13)

سپاهان

1 3

پدیده مشهد

17:00 1399/11/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سپاهان و پدیده مشهد

ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

1
0

پدیده مشهد

21:15
1400/04/29
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پدیده مشهد

0
2

سپاهان

20:45
1399/05/25
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

1
1

پدیده مشهد

14:30
1398/09/18

اخبار بازی