بازی صربستان - پرتغال

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A (هفته 1)

صربستان

2 2

پرتغال

00:15 1400/01/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
8
خطا
6
0
آفساید
4
10
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
6
48
٪ مالکیت توپ
52
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
12
5
کرنر
4
17
خطا
10
2
آفساید
6
16
ضربه آزاد
19
15
موقعیت گل
12
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
6
7
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
2
23
پرتاب دستی
21
4
کرنر
3
9
خطا
4
2
آفساید
2
6
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی صربستان و پرتغال

یورو گروه B مقدماتی

پرتغال

4
2

صربستان

23:15
1398/06/16
یورو گروه B مقدماتی

صربستان

1
1

پرتغال

00:15
1398/01/06
یورو گروه I مقدماتی

پرتغال

2
1

صربستان

19:30
1394/07/19
یورو گروه I مقدماتی

صربستان

1
2

پرتغال

23:15
1394/01/09

اخبار بازی