بازی الریان - پرسپولیس

لیگ قهرمانان آسیا گروه E (هفته 1)

الریان

1 3

پرسپولیس

21:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
14
خطا
4
0
آفساید
3
7
ضربه آزاد
16
4
موقعیت گل
5
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
7
پرتاب دستی
10
0
کرنر
9
21
خطا
13
0
آفساید
5
14
ضربه آزاد
18
5
موقعیت گل
22
48
٪ مالکیت توپ
52
3
کارت زرد
0
10
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
13
15
پرتاب دستی
20
0
کرنر
7
7
خطا
9
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
2
1
موقعیت گل
17
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
0
7
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
4
0
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
10
8
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی الریان و پرسپولیس

لیگ قهرمانان آسیا گروه E

الریان

2
4

پرسپولیس

19:00
1400/02/09
لیگ قهرمانان آسیا گروه D

الریان

0
0

پرسپولیس

19:00
1396/01/21
لیگ قهرمانان آسیا گروه D

پرسپولیس

1
3

الریان

18:55
1395/12/24

اخبار بازی