بازی وست برومویچ - لیورپول

انگلیس لیگ برتر (هفته 36)

وست برومویچ

1 2

لیورپول

20:00 1400/02/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
5
4
خطا
11
1
آفساید
0
11
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
13
26
٪ مالکیت توپ
74
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
3
5
پرتاب دستی
10
9
کرنر
13
7
خطا
14
2
آفساید
2
16
ضربه آزاد
11
10
موقعیت گل
26
24
٪ مالکیت توپ
76
4
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
10
6
شوت خارج از چارچوب
10
3
شوت داخل چارچوب
6
10
پرتاب دستی
21
7
کرنر
8
3
خطا
3
1
آفساید
2
5
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
13
22
٪ مالکیت توپ
78
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
3
5
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی وست برومویچ و لیورپول

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
1

لیورپول

20:00
1399/10/07
انگلیس لیگ برتر

لیورپول

2
2

وست برومویچ

16:00
1397/02/01
جام حذفی انگلیس یک شانزدهم نهایی

وست برومویچ

3
2

لیورپول

23:15
1396/11/07
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
0

لیورپول

23:30
1396/09/22

اخبار بازی