بازی لایپزیش - پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

لایپزیش

2 2

پاری سن ژرمن

23:30 1400/08/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لایپزیش و پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا گروه A

لایپزیش

2
3

پاری سن ژرمن

22:30
1400/07/27
لیگ قهرمانان اروپا گروه H

لایپزیش

0
1

پاری سن ژرمن

23:30
1399/09/04
لیگ قهرمانان اروپا گروه H

پاری سن ژرمن

1
2

لایپزیش

23:30
1399/08/14
لیگ قهرمانان اروپا نیمه نهایی

پاری سن ژرمن

3
0

لایپزیش

23:30
1399/05/28

اخبار بازی