بازی استقلال و شهرخودرو مشهد - هفته 26 - 19 اردیبهشت 1401

19 اردیبهشت 1401 - 20:40 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

46 '
subtitute-out
زبیر نیک نفس روزبه چشمی
46 '
yellow-card
زبیر نیک نفس
62 '
subtitute-out
رحمان جعفری ابوالفضل عکاشه
71 '
subtitute-out
امیرحسین حسین زاده محمد دانشگر
71 '
subtitute-out
سیدابوالفضل جلالی جعفر سلمانی
71 '
subtitute-out
صالح حردانی وریا غفوری
74 '
subtitute-out
فردین رابط ابوذر صفرزاده
74 '
yellow-card
محمد حسین حیدری
75 '
subtitute-out
آرمان رمضانی امیرارسلان مطهری
75 '
yellow-card
رودی ژستد
79 '
yellow-card
امیرحسین نعمتی
88 '
goal
آرمان رمضانی
90 '
yellow-card
محمد دانشگر
94 '
yellow-card
علیرضا رضایی

اخبار و ویدیوها