بازی آث میلان - هلاس ورونا

ایتالیا سری آ (هفته 8)

آث میلان

3 2

هلاس ورونا

22:15 1400/07/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آث میلان و هلاس ورونا

ایتالیا سری آ

آث میلان

2
0

هلاس ورونا

17:30
1399/12/17
ایتالیا سری آ

هلاس ورونا

2
2

آث میلان

23:15
1399/08/18
ایتالیا سری آ

هلاس ورونا

1
1

آث میلان

17:30
1398/11/13
ایتالیا سری آ

آث میلان

1
0

هلاس ورونا

23:15
1398/06/24

ویدیوهای بازی آث میلان و هلاس ورونا

اخبار بازی