بازی مس رفسنجان - ماشین‌سازی‌تبریز

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 11)

مس رفسنجان

1 0

ماشین‌سازی‌تبریز

15:00 1399/10/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مس رفسنجان و ماشین‌سازی‌تبریز

دسته یک لیگ آزادگان 97-96

مس رفسنجان

1
1

ماشین‌سازی‌تبریز

17:00
1397/01/28
دسته یک لیگ آزادگان 97-96

ماشین‌سازی‌تبریز

0
0

مس رفسنجان

14:00
1396/09/06
دسته یک لیگ آزادگان

مس رفسنجان

0
3

ماشین‌سازی‌تبریز

17:00
1395/02/21
دسته یک لیگ آزادگان

ماشین‌سازی‌تبریز

1
1

مس رفسنجان

14:00
1394/09/16

اخبار بازی