بازی نساجی مازندران - سایپا

جام حذفی ایران 1/16 نهایی

نساجی مازندران

0(8) (7)0

سایپا

15:15 1399/12/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

بازی های رودرروی نساجی مازندران و سایپا

ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

0
1

نساجی مازندران

16:00
1399/12/27
ليگ برتر لیگ برتر ایران

نساجی مازندران

0
1

سایپا

16:20
1399/09/05
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سایپا

3
1

نساجی مازندران

15:30
1398/11/11
ليگ برتر لیگ برتر ایران

نساجی مازندران

3
4

سایپا

19:45
1398/06/24

اخبار بازی