بازی کره‌جنوبی - لبنان

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-مرحله سوم- گروه A (هفته 1)

کره‌جنوبی

1 0

لبنان

15:30 1400/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی کره‌جنوبی و لبنان

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه H

لبنان

1
2

کره‌جنوبی

10:30
1400/03/23
مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه H

کره‌جنوبی

0
0

لبنان

16:30
1398/08/23
جام جهانی مقدماتی آسیا-گروهG

لبنان

0
1

کره‌جنوبی

15:30
1395/01/05
جام جهانی مقدماتی آسیا-گروهG

کره‌جنوبی

3
0

لبنان

18:30
1394/06/17

ویدیوهای بازی کره‌جنوبی و لبنان

اخبار بازی