گسترش فولاد

نقل و انتقالات گسترش فولاد

لیست نقل و انتقالات تیم فوتبال گسترش فولاد

همه بازیکنان ورودی بازیکنان خروجی
بازیکنان ورودی به تیم انتقال از نوع انتقال
عزیز معبودی
عزیز معبودی
صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان
قطعی
میلاد زنیدپور
میلاد زنیدپور
team-default-logo
قطعی
بازیکنان خروجی از تیم انتقال به نوع انتقال
دراگان ژارکوویچ
دراگان ژارکوویچ
team-default-logo
قطعی
هادی کاخا
هادی کاخا
team-default-logo
قطعی
میلاد فخرالدینی
میلاد فخرالدینی
ذوب آهن
ذوب آهن
قطعی
میلاد فخرالدینی
میلاد فخرالدینی
team-default-logo
قطعی