بازی انگلیس و سنگال - 13 آذر 1401

13 آذر 1401 - 22:30 نتیجه نهایی
لیگ جام جهانی 2022 استادیوم البیت داور ایوان بارتون

اتفاقات بازی

38 '
جردن هندرسون پاس گل جود بلینگام
46 '
subtitute-out
پاپه سار کریپین دیاتا
46 '
subtitute-out
احمدو بامبا دینگ ایلمان اندیایه
46 '
subtitute-out
پاپه گوئیه پاته سیس
45+3 '
هری کین پاس گل فیل فودن
57 '
بوکایو ساکا پاس گل فیل فودن
65 '
subtitute-out
مارکوس رشفورد بوکایو ساکا
65 '
subtitute-out
جک گریلیش فیل فودن
72 '
subtitute-out
فامارا دیدیو بولایه دیا
76 '
yellow-card
کالیدو کولیبالی
76 '
subtitute-out
میسون مونت جود بلینگام
76 '
subtitute-out
اریک دایر جان استونز
82 '
subtitute-out
کالوین فیلیپس جردن هندرسون
84 '
subtitute-out
فوده بالو توره اسماعیل جیکوبز

بازیکنان ذخیره

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها